Terametal, s. r. o., Rakovo 42, 038 42 Príbovce
Prejsť na kované brány, oplotenie, zábradlia a ostatné výrobky

O našej spoločnosti

Naša firma má tiež veľmi dobré skúsenosti so stavebnými, zemnými a búracími prácami. Snažíme sa svoju prácu vykonávať najlepšie ako vieme a svojimi kvalitnými službami sa prezentujeme tak, aby ste Vy boli spokojnými zákazníkmi. Kvalifikovaný kolektív a moderná technika patrí medzi základ našej firmy. Paleta ponúkaných služieb je rozhodne pestrá.

- zemnými a výkopovými prácami
- základným budovaním inžinierskych sietí
- prípravnými stavebnými prácami
- budovaním komunikácií
- búracími prácami
- nákladnou prepravou
- betónovými prácami
- predajom dolomitu
- odvoz stavebného materiálu
- zimná údržba
- demolácie prízemných objektov
- úprava terénu
- manipulácia s nákladom
Kompletnú ponuku uvádzame v sekcii Služby.

Spriatelené weby: