Terametal, s. r. o., Rakovo 42, 038 42 Príbovce
Prejsť na kované brány, oplotenie, zábradlia a ostatné výrobky

Zaoberáme sa:

- výkop základov (napr. na: rodinné domy, haly, bytovky)
- úpravy terénu (napr.: úprava terénu okolo budov, domov, ciest...)
- búranie a demolácie prízemných objektov (napr. staré domy a prízemné budovy) so zabezpečením odvozu
- výkop jám rôznych rozmerov (bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody, sondážne jamy na prípojky...)
- vŕtanie dier (napr.: na oplotenie, billboardy...)
- vykládka presun nakládka paliet aj v ťažkých terénoch
- úprava a rozhrnutie materiálu medzi základmi
- úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď.
- vytŕhanie koreňov stromov, vyčistenie a zrovnanie pozemnku, terénne úpravy
- pieskovanie a zásyp jám a výkopov
- možnosť využitia stavebného stroja JCB ako malého žeriavu (napr. práca so šalungami, spúšťanie kanalizačných rúr do jám a podobne...)
- odkopávanie plôch a búracie práce s stiesnených priestoroch
- rôzne druhy výkopov rýh, sondážnych jám (napr.: výkopy na inžinierske siete...)
- úprava skládok a zhŕňanie materiálu
- zimná údržba parkovísk a odstavných plôch s cieľom odstránenia snehu a poľadovice
- nakladanie kontajnerov stavebným odpadom
- búranie asfaltových, betónových a železobetónových plôch rôznych hrúbok.

Počas nášho dlhoročného pôsobenia sme sa podielali na mnohých väčších projektoch, pričom rovnakou prioritou ostávajú pre nás aj tie menšie, ktorých sme realizovali nespočetné množstvo (úpravy okolo rodinných domov, výkop základov na domy, haly, bytovky, príprava terénov na chodníky, parkoviská, pod zámkové dlažby a iné zemné práce...). Doterajšiu oblasť našej pôsobnosti možno stručne zhrnúť aj podľa miest a okolia našej pôsobnosti: Martin, Turčianske Teplice, Žilina

Našim prvoradým cieľom je poskytovať zákazníkom kvalitné a spoľahlivé služby za prijateľné ceny, stanovené dohodou. Poskytovanie poradenstva a obhliadok je samozrejmosťou.

Sme Vám plne k dispozícii sedem dní v týždni, pričom sa plne prispôsobíme Vašim požiadavkám pri realizácii stavby.

Tešíme sa na našu skorú obchodnú spoluprácu.

Spriatelené weby: